політика, діяльність, сфера, культура, соціальність, творчість, екологія, освітність, научність, політична, освітня, наука, народний світ, народный мир
Вітаю Вас, Гость | E-mail для зв'язку: pmfolkworld@ukr.net

Мета і завдання Громадської організації "Громадського об'єднання "Народний світ".

Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних, екологічних, політичних, наукових, культурних інтересів та в інших сферах діяльності своїх членів; сприяння розв‘язанню екологічних проблем області та країни; охороні, збереженню та захисту довкілля; надання допомоги у захисті екологічних прав та інтересів, сприяння розвитку природоохоронної справи, провадження социальної, освітньої, творчої, економічної, наукової, екологічної, політичної, культурної та просвітницької діяльності та інші сфери діяльності, задля сприяння становленню громадянського суспільства.

Форум сайту: Заходь на форум, там є щось цікаве. Форум сайту: Тема форуму:Ламання стереотипів.

Основними завданнями Організації є:

- налагодження та сприяння розширенню співробітництва у сфері соціальних, творчих, економічних, екологічних, політичних, наукових, культурних інтересів та інші сфери діяльності, охорони та захисту довкілля, а також розв‘язання екологічних проблем області та країни, між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, їх об‘єднаннями на обласному рівні;

- підтримка вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та інформацією у сфері соціальних, творчих, екологічних, економічних, політичних, наукових, культурних інтересів та в інших сферах діяльності, охорони і збереження та захисту довкілля; забезпечення доступу до інформації та знань у сфері довкілля; розвиток видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури;

- розширення участі громадськості у формуванні соціальних, творчих, економічних, політичних, наукових, культурних інтересів, екологічної політики та в інших сферах діяльності, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан країни;

- участі громадськості в освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань соціальних, творчих, економічних, політичних, наукових, екологічних, культурних інтересів та в інших сферах діяльності;

- сприяння соціальним, творчим, економічним, політичним, науковим, культурним, екологічним громадським організаціям та інші громадські організації області та країни; сприяння громадянам, громадам та іншим заінтересованим суб'єктам у їх діяльності з питань соціальних, творчих, економічних, політичних, наукових, екологічних, культурних інтересів та в інших сферах діяльності ;

- розвиток соціальної, творчої, економічної, політичної, наукової, культурної, екологічної освіти, просвітницька діяльність та виконання програм в інших сферах діяльності, пов'язаних з розвитком природоохоронної справи та спрямованих на розвиток демократичного громадянського суспільства;

- підвищення соціального, політичного, економічного, творчого, наукового, екологічного, культурного та правового статусу членів Організації та в інших сферах діяльності, а також підвищення їх професійної кваліфікації, освітнього рівня, знань та досвіду задля реалізації статутної діяльності Організації;

Організація здійснює свою діяльність за такими напрямками:

- сприяння розробці та здійсненню регіональних та місцевих програм, проектів та ініціатив, участь у розробленні проектів відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток соціальної, творчої, економічної, політичної, наукової, культурної, екологічної освіти та іншої освіти; природоохоронної справи , захисту екологічних прав, охорони, збереженню та захисту довкілля;

- поширення соціальних, творчих, економічних, політичних, наукових, культурних, екологічних знань та інших знань; просвіта; організація, фінансування та проведення досліджень з актуальних проблем країни;

- залучення широких верств громадськості, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування до вирішення проблем країни;

- забезпечення підготовки пропозицій щодо розв'язання соціальних, творчих, економічних, політичних, наукових, культурних, екологічних проблем країни та інших проблем країни, а також підвищення ефективності діяльності у цих сферах;

- запобігання забрудненню довкілля, екологічний моніторинг та незалежна екологічна експертиза; вивчення впливу екологічних чинників на здоров'я людини;

- сприяння збереженню ландшафтного та біологічного різноманіття; розробка та дослідження екологічних шляхів господарювання; сприяння розвитку природно-заповідного фонду області;

- організація масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, обговорень тощо), спрямованих на виконання завдань Організації;

- участь в організації і фінансуванні, а також проведення конференцій, лекцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій, прес-конференцій, концертів, вистав, фестивалів, форумів, інших освітніх та наукових заходів на виконання статутних завдань Організації;

- збирання, аналіз, поширення та забезпечення доступу до соціальної, творчої, економічної, політичної, наукової, культурної, екологічної інформації та іншої інформації; створення власних соціальних, творчих, економічних, політичних, наукових, культурних, екологічних інформаційних систем і баз даних та інших інформаційних систем і баз даних; видання бюлетенів та іншої друкованої продукції, підготовка аудіо-візуальних матеріалів;

- організація соціальних, творчих, економічних, політичних, наукових, культурних, екологічних походів, фестивалів і інших масових культурних та просвітницьких заходів;

- взаємодія, обмін досвідом та знаннями з державними, громадськими організаціями та установами, учбовими закладами;

- розвиток міжнародних зв'язків та налагодження міжнародної співпраці з питань, які стосуються статутної діяльності Організації; запрошення в Україну іноземних спеціалістів, направлення за кордон членів Організації для реалізації проектів та програм Організації;

- провадження іншої не забороненої законом діяльності відповідно до завдань Організації та законодавства України.

Якщо помітили опечатку або помилку, прошу пропозиції та зауваження вислати на мило: pmfolkworld@ukr.net
Copyright MyCorp © 2014-2022 Всі права захищені.Сайт-візитка: проект www.pafolkworlds.pp.ua Збір, зберігання, копіювання інформації з сайту без дозволу, заборонено законом. Тексти сторінок та інформацію про організацію, засланням на інші сайти, дозволяється з обов'язковим дозволом від адміна.