політика, діяльність, сфера, культура, соціальність, творчість, екологія, освітність, научність, політична, освітня, наука, народний світ, народный мир
Вітаю Вас, Гость | E-mail для зв'язку: pmfolkworld@ukr.net

Єкологічна сфера діяльності.

 

Природа, навколишнє середовище як основа життєдіяльності.

Екологічна та економічна функції природи.

Закони природи.

Природні ресурси; об'єкти охорони навколишнього середовища.

Природні об'єкти: індивідуалізовані і не індивідуалізовані.

Екологічна сфера як операційний та правовий простір.

Види, учасники та організаційно-правові форми діяльності в екологічній сфері. Природокористування як форма взаємодії суспільства і природи.

Види природокористування.

Охорона навколишнього середовища (забезпечення її техногенної безпеки) як форма взаємодії суспільства і природи.

Забруднені природні об'єкти як джерела техногенної небезпеки для особистості, суспільства, держави, навколишнього середовища, господарюючого суб'єкта.

Забезпечення екологічної безпеки як форма взаємодії суспільства і природи.

Соціально-суспільна, еколого-економічна обумовленість подальшого розвитку законодавства в екологічній сфері (екологічного, про безпеку, про захист від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру).

Концепції взаємодії суспільства і природи та національної безпеки України в екологічній сфері

Основні принципи екорозвитку. Концепції: споживацького ставлення до природи; невтручання в природу; обмеження економічного розвитку і народонаселення; сталого розвитку.

Техногенна безпека навколишнього середовища, екологічна безпека особистості, суспільства, держави, навколишнього середовища, господарюючого суб'єкта як складові частини національної безпеки України в екологічній сфері.

Структура та об'єкти безпеки, суб'єкти забезпечення безпеки.

Основні поняття державного регулювання природокористування.
Суспільні відносини, що регулюються нормами екологічного та природоресурсних галузей права, складають предмет екологічного управління (екоменеджменту). Вони виникають з приводу природних комплексів об'єктів і ресурсів, що є в свою чергу об'єктами охорони, використання, відновлення та реалізації інших правочинів їх власників та інших суб'єктів управління. Юристи називають їх «еколого-правовими». Будемо дотримуватися саме цього терміна.
У його рамках виділяють групи специфічно однорідних відносин з приводу: власності на природні об'єкти (природні ресурси); природокористування; охорони навколишнього природного середовища; захисту екологічних прав громадян та інші. В їх рамках знаходяться і господарські (виробничі) відносини з приводу сировини, енергетичних та інших ресурсів природного характеру, продукції та відходів, а також впливів на НС та забезпечення її сприятливого та безпечного якості - як для працюючого персоналу, так і проживає поблизу населення. Останні, «еколого-господарські» відносини регулюються в рамках систем екоменеджменту або екологічного управління

Copyright MyCorp © 2014-2022 Всі права захищені.Сайт-візитка: проект www.pafolkworlds.pp.ua Збір, зберігання, копіювання інформації з сайту без дозволу, заборонено законом. Тексти сторінок та інформацію про організацію, засланням на інші сайти, дозволяється з обов'язковим дозволом від адміна.