політика, діяльність, сфера, культура, соціальність, творчість, екологія, освітність, научність, політична, освітня, наука, народний світ, народный мир
Вітаю Вас, Гость | E-mail для зв'язку: pmfolkworld@ukr.net

Діяльність у сфері культури

 

Діяльність у сфері культури здійснюється організаціями, установами, підприємствами різної відомчої приналежності (державними, муніципальними, приватними, громадськими організаціями) та форми власності, а також приватними особами. Надалі всі вони, стислості заради, часто будуть іменуватися фірмами.
   У сфері культури функціонують комерційні та некомерційні організації. Згідно з Цивільним кодексом України, до комерційних відносяться організації, основною метою яких є отримання прибутку. Некомерційні організації, навпаки, не розглядають як основну мету своєї діяльності одержання прибутку і не розподіляють отриманий прибуток між учасниками. Їх діяльність спрямована на досягнення культурних, освітніх, наукових, благодійних та інших суспільно-корисних цілей.
   Некомерційні організації займають провідне місце в сфері культури. Це обумовлено цілями їх діяльності, які відповідають функціям сфери культури в суспільстві. В Україні до некомерційних організацій, відносяться державні та недержавні організації. Це установи, асоціації, фонди, автономні некомерційні організації, некомерційні партнерства, державні корпорації і т. Д. Значну частину некомерційних організацій у сфері культури складають державні установи культури.
   Некомерційні організації культури, виходячи з цілей своєї діяльності, вимагають особливого підходу в управлінні ними. Будучи різновидом некомерційних організацій, вони мають загальні та специфічні особливості менеджменту.
   У наш час культура і сфера культури мають відношення до діяльності будь-яких фірм (не тільки сфери культури) і менеджменту в них. Культура - тим, що сучасний менеджмент (і про це нижче буде сказано додатково) не тільки проявляє все більшу залежність від свого соціально-культурного контексту, від соціальнокультурного середовища фірми, а й сам набуває рис технології соціально-культурного нововведення. Більш того, кожна фірма все більш виразно постає про це теж буде спеціальний розмова) носієм певної культури. Сфера культури - тому що сучасний менеджмент, в силу його відзначених особливостей, дуже тісно співпрацює з установами сфери культури: широкий розвиток спонсорства, благодійності, інших форм зв'язків з громадськістю (public relations) нездійсненні без такої співпраці.
   У світлі сказаного очевидно, що розгляд менеджменту в сфері культури представляє особливий інтерес.
   По-перше, тому що в його технологічному змісті розкривається все багатство менеджменту взагалі - як уже говорилося, у сфері культури діють самі різні фірми.
   По-друге, перспективи такого розгляду важливі для з'ясування можливостей співпраці зі сферою культури інших сфер ділової активності. Головна особливість менеджменту у сфері культури полягає в тому, що гроші в цій сфері заробляються переважно не на основі простої комерції, а на основі залучення коштів зацікавлених донорів: спонсорства, патронажу, благодійності.
   По-третє, ще більш очевидно інша обставина - наростання вимог до менеджментної компетентності фахівців і працівників соціально-культурної сфери. Перехід від суто адміністративно-розподільчої технології управління сферою до все більш широкого використання економічних методів, від чисто дотаційного бюджетного фінансування структур до фінансування програм, до конкуренції за бюджетні кошти, необхідності широкого залучення позабюджетних коштів, ідеологічний і політичний плюралізм, господарська самостійність - все це радикально змінює вимоги до професіоналізму менеджера в соціально-культурній сфері. Якщо раніше він бачив себе переважно працівником «ідеологічного фронту», педагогом-вихователем, то тепер він повинен бути практично орієнтований в технології маркетингу в комерційній та некомерційній діяльності, бути економічно і юридично грамотним фахівцем, коротше кажучи - бути повноцінно компетентним у питаннях менеджменту, без всяких знижок на горезвісну «специфіку» сфери.

Copyright MyCorp © 2014-2022 Всі права захищені.Сайт-візитка: проект www.pafolkworlds.pp.ua Збір, зберігання, копіювання інформації з сайту без дозволу, заборонено законом. Тексти сторінок та інформацію про організацію, засланням на інші сайти, дозволяється з обов'язковим дозволом від адміна.