політика, діяльність, сфера, культура, соціальність, творчість, екологія, освітність, научність, політична, освітня, наука, народний світ, народный мир
Вітаю Вас, Гость | E-mail для зв'язку: pmfolkworld@ukr.net

Освітня сфера діяльності.


Важливим в умовах багатонаціональної Української держави є і положення про те, що громадяни України мають право на отримання основної загальної освіти рідною мовою, а також на вибір мови навчання в межах можливостей, що представляються системою освіти, керуючись при цьому загальними принципами мовної політики в цій сфері . Це право громадян забезпечується створенням необхідного числа відповідних освітніх установ, класів, груп, а також умов для їх функціонування. Держава надає також сприяння у підготовці фахівців для здійснення освітнього процесу на мовах народів України, які не мають своєї державності.

У Конституції України право на освіту включає наступні повноваження:

право на дошкільну освіту;

право на основну загальну освіту;

право на середню професійну освіту;

право на вищу освіту.

Всі ці права більшість людей самі реалізувати не в силах, і тому їх зобов'язані забезпечити державні та муніципальні освітні установи, підприємства, органи управління освітою. Важливою складовою частиною права на освіту виступає положення про те, що повнолітні громадяни мають право на вибір освітнього закладу і форми здобуття освіти.

Гарантуються загальнодоступність і безкоштовність дошкільної, основної загальної та середньої професійної освіти в державних або муніципальних освітніх установах і на підприємствах. Обмеження прав громадян на професійну освіту за ознаками статі, віку, стану здоров'я, наявності судимості можуть бути встановлені тільки відповідно до Закону України.

У Конституції України закріплено дві важливі державні гарантії реалізації права громадян на освіту:

загальнодоступність дошкільної, основної загальної та середньої професійної освіти в державних або муніципальних освітніх установах і на підприємствах;

безоплатність здобуття перерахованих видів освіти в зазначених освітніх установах і на підприємствах.

Загальна освіта включає в себе три щаблі, відповідні рівням освітніх програм:

початкова загальна освіта;

основну загальну освіту;

середню (повну) загальну освіту.

Навчання з метою здобуття вищої освіти здійснюється в наступних видах навчальних закладів:

університет;

академія;

інститут;

коледж.

Прийом громадян у державні та муніципальні освітні установи для отримання вищої професійної освіти проводиться за заявами громадян. Умови отримання громадянами освіти, повинні гарантувати дотримання прав громадян на освіту та забезпечувати зарахування найбільш здібних і підготовлених громадян до освоєння освітньої програми відповідного рівня, з урахуванням потреб і можливостей особистості освітні програми можуть освоюватися в різних формах, що відрізняються обсягом обов'язкових занять викладача зі студентом:

очна форма;

заочна форма;

Допускається поєднання цих форм.

Copyright MyCorp © 2014-2022 Всі права захищені.Сайт-візитка: проект www.pafolkworlds.pp.ua Збір, зберігання, копіювання інформації з сайту без дозволу, заборонено законом. Тексти сторінок та інформацію про організацію, засланням на інші сайти, дозволяється з обов'язковим дозволом від адміна.