політика, діяльність, сфера, культура, соціальність, творчість, екологія, освітність, научність, політична, освітня, наука, народний світ, народный мир
Вітаю Вас, Гость | E-mail для зв'язку: pmfolkworld@ukr.net

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.
4.1. Членство в Організації передбачає добровільність та право особи на вільну участь або неучасть у громадському об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке об'єднання або припиненні членства (участі) в ньому.
4.2. Членом Організації має право бути особа, яка досягла 18-річного віку, визнає мету, завдання та Статут Організації, сприяє їх реалізації та виконанню; бере участь в діяльності Організації та сплачує членські внески.
4.4. Прийом в члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Правління Організації.
4.5. Рішення про прийняття в члени Організації приймається Правлінням Організації протягом 30 календарних днів. Прийнятому члену Організації видається посвідчення члена Організації, встановленого Правлінням Організації зразка.
4.6. Члени Громадської Організації мають право:
- брати безпосередню участь у діяльності Організації відповідно до своїх фахових і громадських інтересів;
- бути членами інших громадських організацій, політичних партій, мета та діяльність яких не суперечить статутним цілям Організації;
- брати участь у роботі Загальних зборів;
- обирати і бути обраними до керівних органів Організації;
- брати участь у наукових, соціальних, творчих, економічних, політичних,  культурних навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Організацією;
- звертатись до керівних органів Організації із запитами і пропозиціями щодо статутної діяльності;
- доручати Організації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних мети і завдань Організації;
- отримувати інформацію про діяльність Організації;
- вийти з членства в Організації, письмово попередивши Правління Організації за 1 місяць.
4.7. Члени Організації зобов'язані:
- дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту Організації;- виконувати рішення, прийняті керівними органами Організації, а також виконувати обов'язки, покладені відповідно до розподілу та доручення керівних органів Організації;
- утримуватись від діяльності, що може завдати шкоду Організації;
- дотримуватись морально-етичних принципів Організації, прийнятих за рішенням Правління Організації, не вести діяльності, що їм суперечить;
- виступаючи від імені Організації та висловлюючи свої особисті думки та міркування, що розбігаються з положеннями та рішеннями, які було затверджено Загальними Зборами та Правлінням Організації, робити особливе зауваження, що ці думки та міркування є особистими та не співпадають з положеннями та рішеннями Організації;
- письмово повідомляти Правління Організації про вихід з членів Організації за 1 (один) місяць до виходу.
4.8. Членство може бути припинене у наступних випадках:
- виходу з членів Організації на підставі поданої письмової заяви;
- смерті члена Організації;
- виключення з членів Організації.
4.9. Підстави для виключення з членів Організації:- неодноразові порушення Статуту;
- вчинки чи діяння, які Правління визнає несумісними з метою та завданнями Організації, які компрометують Організацію чи завдали їй матеріальну або моральну шкоду;
- неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 6 (шести) місяців;
- несплати членських внесків протягом 1 (одного) року.
4.10. Засновники Організації є Почесними членами Організації. Фізична особа, яка має особливі заслуги в науці, освіті чи в активній громадській діяльності та бере участь у роботі Організації, може бути іменована Почесним членом Організації. Рішення про це приймається Загальними зборами простою більшістю голосів за ініціативою Правління Організації.
4.11. Почесні члени Організації залучаються до здійснення експертизи проектів і програм, які здійснює або фінансує Організація, виступають керівниками, кураторами та координаторами програм та заходів, що здійснюються під егідою Організації.
4.12. Почесні члени мають право вирішального голосу за поділу голосів на Загальних зборах Організації. Почесні члени Організації можуть брати участь у засіданнях Правління Організації з правом дорадчого голосу.
4.13. Виключення з членів Організації здійснює Правління.
4.14. Рішення про виключення з членів Організації, як і відмова у прийнятті в члени, можуть бути оскаржені Загальним зборам на їх черговому (позачерговому) засіданні.

Copyright MyCorp © 2014-2022 Всі права захищені.Сайт-візитка: проект www.pafolkworlds.pp.ua Збір, зберігання, копіювання інформації з сайту без дозволу, заборонено законом. Тексти сторінок та інформацію про організацію, засланням на інші сайти, дозволяється з обов'язковим дозволом від адміна.