політика, діяльність, сфера, культура, соціальність, творчість, екологія, освітність, научність, політична, освітня, наука, народний світ, народный мир
Вітаю Вас, Гость | E-mail для зв'язку: pmfolkworld@ukr.net

Соціальна сфера діяльності

 

Якщо антимонопольне регулювання зустрічає жорсткий опір лише з боку великого капіталу, то соціальне регулювання зачіпає економічні інтереси всіх підприємців. Тривалий час ця обставина значно ускладнювала діяльність з регулювання соціальної сфери, що особливо яскраво видно на прикладі становлення системи соціального захисту населення.

Дещо більше значення в соціальному регулюванні витрачання бюджетних коштів має державне регулювання соціальних чинників суспільного розвитку — соціального, забезпечення, освіти, медичного обслуговування, житлової сфери тощо.

Система соціального забезпечення є важливим джерелом доходів населення, що формується на позаринковій основі. Ця система включає передусім державне пенсійне забезпечення.

Закон розрізняє: а) трудові пенсії — за віком, за інвалідністю, в разі втрати годувальника, за вислугу років; б) соціальні пенсії. Право на найпоширенішу пенсію — за віком — мають: чоловіки після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше ніж 10 років; жінки — після 55 років і при стажі роботи не менше ніж 10 років. Розширені можливості вибору варіанта при визначенні середньомісячного заробітку для обчислення пенсій. Так, його беруть (за вибором того, хто звернувся за пенсією) або за 24 останніх місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією, або за будь-які 60 місяців роботи підряд протягом усієї трудової діяльності.

Соціальні пенсії призначаються непрацюючим громадянам при відсутності права на трудову пенсію. Це інваліди, в тому числі з дитинства, діти (у разі втрати годувальника) тощо.

Передбачене щорічне підвищення пенсій у зв'язку з індексацією грошових доходів населення. Пенсії не підлягають оподаткуванню.

Третій метод — правове регулювання соціальних питань. Насамперед держава стала одним із суб'єктів регулювання трудових відносин поряд з підприємцями та профспілками. Об'єктами регулювання є величина заробітної плати, тривалість робочого часу та відпусток, порядок звільнення з роботи, заходи з техніки безпеки. Держава встановлює прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату, мінімальний розмір пенсій тощо.

Для реалізації політики зайнятості населення створюється державна служба зайнятості, діяльність якої фінансується з Державного фонду сприяння зайнятості населення. Послуги цієї служби надаються безплатно. Для сприяння зайнятості населення, задоволення потреб громадян у праці Кабінет Міністрів України і місцеві Ради народних депутатів розробляють річні та довгострокові державні й територіальні програми зайнятості населення. Так, державна програма передбачає такі заходи щодо сприяння зайнятості та соціального захисту населення:

створення додаткових робочих місць шляхом розвитку малих підприємств, сімейного та індивідуального підряду, фермерських господарств, організації оплачуваних громадських робіт тощо;

професійна підготовка і перепідготовка вивільнюваних працівників;

організація роботи з професійної орієнтації;

забезпечення зайнятості тих, хто потребує соціального захисту (жінок, молоді, інвалідів);

надання матеріальної допомоги безробітним.

Copyright MyCorp © 2014-2022 Всі права захищені.Сайт-візитка: проект www.pafolkworlds.pp.ua Збір, зберігання, копіювання інформації з сайту без дозволу, заборонено законом. Тексти сторінок та інформацію про організацію, засланням на інші сайти, дозволяється з обов'язковим дозволом від адміна.